Azbest i wszystkie materiały z jego wykorzystaniem, traktowane są jako materiały niebezpieczne. Z tego też powodu wszelkie prace mające na celu jego demontaż muszą być wykonywane ze szczególną ostrożnością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nie jest to zajęcie, które możemy wykonać sami, np. w ramach prac remontowo-budowlanych, czy podczas zmiany poszycia dachowego.

Niebezpieczny materiał – co z nim zrobić?

utylizacja odpadów niebezpiecznychDemontaż i pozbycie się eternitu to zajęcie dla specjalistów, wykonywane jedynie przez firmy ze specjalnym pozwoleniem. Utylizacja odpadów niebezpiecznych musi odbyć się z najwyższą dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i mieszkańców budynku i najbliższej okolicy. Samowolka w tej kwestii może skończyć się słoną karą finansową. Jednak pieniądze są drugorzędną kwestią, w porównaniu z zagrożeniem, jakie stwarza nieumiejętne obchodzenie się z takimi materiałami. Jakie zagrożenie niesie ze sobą nieprofesjonalny demontaż eternitu? Płyty dachowe i elewacyjne zawierające w swoim składzie azbest, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia tylko wtedy, kiedy są w nienaruszonym stanie. Jednak w momencie ich uszczerbienia, cięcia na mniejsze części, czy łamania, zaczynają niebezpiecznie pylić. Włókna azbestu dostają się bowiem do naszych dróg oddechowych, gdzie, idąc dalej, osiedlają się w płucach, powodując przeróżne dolegliwości i choroby, a w najgorszym wypadku nawet nowotwór płuc. Dlatego też nieumiejętna utylizacja odpadów niebezpiecznych to zagrożenie zarówno dla osoby wykonującej pracę, jak i mieszkańców domu oraz okolicznych budynków. Jeśli natomiast prace demontażowe wykonuje licencjonowana firma, ryzyko zmniejszone jest do minimum. Materiały azbestowe dzielone są na mniejsze części metodą “na mokro”, często też pokrywane są specjalnymi preparatami sklejającymi włókna, co zapobiega pyleniu. Gotowy do wywózki materiał jest bezpiecznie pakowany, aby także podczas transportu nie narażać na pylenie. Miejsce wykonywania prac musi być także specjalnie oznakowane.

Materiały niebezpieczne takie jak eternit wywożone są bezpiecznie do specjalnie przeznaczonych do tego miejsc i tam też są składowane. Wykaz takich składowisk znaleźć można w urzędzie miejskim. Pamiętajmy zatem, że zakopanie tego rodzaju odpadów nawet na własnej działce,czy też wywiezienie do lasu jest nielegalnym procederem, obarczonym wysokimi karami pieniężnymi.