Kochamcieszycie

Produkcja niskoseryjna asortymentów

W zarządzaniu produkcją wyróżniamy kilka typów organizacji produkcji: produkcję masową, niskoseryjną, asortymentową oraz jednostkową. Produkcja niskoseryjna jest to produkcja wyrobów w małej serii produkcyjnej najczęściej na specjalne zamówienie. Produkcja taka wymaga przezbrojenia całej linii produkcyjnej. Koszty takiej produkcji w tradycyjnym zakładzie produkcyjnym są wysokie, szczególnie ze względu na koszty przezbrojenia Więcej…