Ręcznej dekorowany album

Scrapbooking jest to metoda prowadzenia obrazkowego pamiętnika, która powstała w Stanach Zjednoczonych. scrapbookerem był między innymi Mark Twain. Generalnie, scrapbooking powstał równolegle z rozwojem fotografii i na początku był formą albumu fotograficznego. Czym jest scrapbooking? Nazwa scrapbooking pochodzi z Angielskiego i jest zlepkiem słów „scrap”, czyli skrawek i „book”, czyli Więcej…

Produkcja niskoseryjna asortymentów

W zarządzaniu produkcją wyróżniamy kilka typów organizacji produkcji: produkcję masową, niskoseryjną, asortymentową oraz jednostkową. Produkcja niskoseryjna jest to produkcja wyrobów w małej serii produkcyjnej najczęściej na specjalne zamówienie. Produkcja taka wymaga przezbrojenia całej linii produkcyjnej. Koszty takiej produkcji w tradycyjnym zakładzie produkcyjnym są wysokie, szczególnie ze względu na koszty przezbrojenia Więcej…