Zakup odzieży BHP

Każdego pracownika obejmują przepisy BHP. Są one niezwykle ważne, dlatego zapoznanie się z nimi ma charakter obowiązkowy. Gdy pracownik rozpoczyna swoją pracę, wówczas otrzymuje szkolenie ogólne, dotyczące przede wszystkim jego stanowiska. To podczas tego szkolenia dowiaduje się między innymi co wchodzi w zakres jego obowiązków, jednak nie tylko. To właśnie Więcej…