Obecnie bardzo duży nacisk przy projektowaniu budynków kładzie się na jak najniższy pobór energii koniecznej między innymi do ich ogrzania. Na poziom wykorzystania energii przez dany budynek ma wiele różnych czynników, takich jak wykorzystywane materiały do budowy, czy liczba i wielkość domów. Przed oddaniem danego budynku do użytku trzeba sporządzić odpowiedni dokument, określający spodziewane wykorzystanie energii w danym obiekcie.

Kto musi sporządzić świadectwo energetyczne?

wielostronne świadectwo charakterystyki energetycznejW obecnych czasach bardzo dużą uwagę przykłada się do jak największej oszczędności jeżeli chodzi o wykorzystanie energii elektrycznej. Jest to podyktowane oczywiście ochroną o środowisko naturalne. Na to, ile dany budynek będzie zużywał energii wpływ będzie miało jego przeznaczenie, rodzaj materiałów użytych do budowy, czy ten sposób izolacji termicznej. Obecnie, według przepisów prawa polskiego, każdy deweloper czy inwestor odpowiadający za budowę danego budynku przed jego oddaniem do użytku musi sporządzić wielostronne świadectwo charakterystyki energetycznej.  Dokument ten określa w skrócie, ile będzie wynosił pobór energii w danym budynku potrzebnej do jego normalnego użytkowania. Opisuje on wiec dokładnie jakość korzystania z obiektu jako całości, w przypadku budynku użyteczności publicznej, lub mieszkania w nim, jeżeli mówimy o budynku mieszalnym. Dokument ten musi też opisywać rozwiązania i wskazówki, które mogą skutecznie wpłynąć na zmniejszenie poboru energii przez dany obiekt. Świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być przedstawiane do wglądu albo nowemu właścicielowi budynku albo jego najemcy, jeżeli mówimy o sprzedaży domu lub mieszkania. Certyfikat jest zazwyczaj ważny przez dziesięć lat od daty jego sporządzenia lub do momentu remontu budynku, wpływającego bezpośrednio na pobór energii przez budynek. Mowa tu głównie o remontach takich jak wymiana okien, kotła lub całej instalacji grzewczej. W takich przypadkach, opisywany dokument należy przygotować jeszcze raz. Pomóc w jego sporządzeniu mogą nam specjaliści z brany budowlanej czy architektonicznej.

W obecnych czasach coraz większą uwagę przykłada się do wdrażania w życie rozwiązań, które pomagają ograniczyć pobór energii. Jednym z nich jest sporządzanie dokumentów, które określają spodziewane zużycie energii przez nowo wzniesiony budynek. Dzięki nim łatwiej jest wdrożyć rozwiązania które pomagają ograniczyć zużycie energii.