Pracodawcy muszą przestrzegać zasad BHP o muszą zapewnić pracownikom odpowiedni strój roboczy oraz zagwarantować odpowiednie warunki pracy. Pracodawca musi odpowiednio dostosować miejsce pracy, aby było ergonomiczne i jak najbardziej komfortowe dla pracownika i nie obciążało układu mięśniowo-szkieletowego. Nadmierne obciążenie doprowadza do zmian zwyrodnieniowych i jest skutkiem wykonywania danego rodzaju pracy w niewłaściwych warunkach.

Bezpieczeństwo pracowników dzięki ocenie obciążenia

specjalistyczna ocena obciążenia układu mięśniowo szkieletowegoNiektóre prace stwarzają pewne ryzyko urazu, ale są również prace, w których może dojść do nadmiernego obciążenia fizycznego np. przy wykonywaniu prac powtarzalnych. Specjalistyczna ocena obciążenia układu mięśniowo szkieletowego pozwala ocenić ryzyko rozwoju różnego rodzaju dolegliwości wynikające ze specyfiki wykonywanej pracy. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. Do obowiązków pracodawcy należy również profilaktyka zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom podczas pracy. Jeśli dochodzi do obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, pracownicy skarżą się na ból mięśni, drętwienie czy sztywnienie. Dolegliwości te ustępują po zakończeniu pracy, a jeśli dolegliwości tego typu utrzymują się przez dłuższy czas, może dojść do zwyrodnienia. Czynnikami fizycznymi, które powodują dolegliwości pracowników jest np. powtarzalność ruchów, niewygodna pozycja pracy, hałas czy zmuszanie do używania zbyt dużej siły. Innymi czynnikami wywołującymi dyskomfort jest przemoc psychiczna, presja czasu, zbyt duże wymagania stawiane przez pracodawcę czy rywalizacja między pracownikami. Pracodawca musi prowadzić prewencję wypadkową oraz ograniczać obciążenia pracowników. ZUS prowadzi projekty, które mają na celu poprawienie warunków pracy i odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników.

Każdy pracodawca ma obowiązek dostosować dane stanowisko pracy tak, aby nie dochodziło do obciążeń fizycznych czy psychicznych pracowników. Zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, istnieje szereg warunków, które musi spełniać ergonomiczne stanowisko pracy. Jeśli chodzi o ocenę ryzyka zawodowego, to jest wiele metod wykorzystywanych do tego, aby jak najprecyzyjniej ocenić ryzyko danego zawodu i skorygować ryzyko występujące na danym stanowisku pracy.