Podczas wykonywania transportu w krajach Unii Europejskiej możliwe jest uzyskanie zwrotu za opłaty związane z wykonywaniem czynności transportowych oraz wszelkich napraw. Aby uniknąć przestojów finansowych warto zwrócić się do firmy, która profesjonalnie zajmuje się pomocą z odzyskiwaniem zapłaconego podatku. Dzięki temu można uniknąć błędów, które mogłyby skutkować odmową ze strony zagranicznego urzędu skarbowego.

Za co można odzyskać podatek vat?

odzyskanie vat z ue w transporcieJeśli prowadzi się działalność transportową na terenie Unii Europejskiej, to można starać się o zwrot zapłaconego podatku vat. Odzyskanie vat z UE w transporcie jest możliwe pod warunkiem, że przedsiębiorca nie zamieszkuje, ani nie ma swojej siedziby w danym kraju, z którego będzie starał się o zwrot. Można samodzielnie starać się o zwrot vat oraz podatku akcyzowego od paliwa. Warto jednak zwrócić się w tej sprawie do specjalistów, którzy są biegli w dynamicznie zmieniającym się prawie i złożą właściwie wniosek. Zwrot może być uzyskany za wydatki związane z prowadzeniem działalności. Do wydatków tych należy paliwo, naprawy, opłaty drogowe, parkingowe, opłaty za mosty, tunele oraz koszty pobytu pracowników w hotelach. Polskie firmy mogą ubiegać się o zwrot z 20 państw Unii Europejskiej. Muszę pamiętać o gromadzeniu wszelkich potwierdzeń płatności typu faktury czy paragony. Każdy kraj ma swoje oddzielne zasady dotyczące paragonów czy faktur, dlatego należy się z nimi zapoznać, aby skutecznie odzyskać zapłacony podatek. Czas oczekiwania na zwrot podatku uzależniony jest od danego kraju, zatem nie ma standardowego czasu oczekiwania. Długotrwałe przestoje finansowe są bardzo niewskazane w przedsiębiorstwach transportowych, zatem warto zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanej firmy, która doskonale zna się na prawie oraz obowiązujących procedurach i dzięki niej można sprawnie odzyskać należny zwrot podatku vat, który został zapłacony.

Firmy, które świadczą usługi transportowe mogą uzyskać zwrot akcyzy za paliwo z Francji, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Węgier, Belgii oraz Słowenii. Faktury muszą posiadać szczegóły transakcji, a paragony nie są w tych krajach respektowane. Dzięki współpracy z wykwalifikowaną firmą, zajmującą się zwrotem podatku można uniknąć wielu nerwów i nabyć niezbędną wiedzę prawną.