Hiperbaryczna terapia tlenowa może być stosowana w leczeniu różnych schorzeń i schorzeń. W szpitalu często stosuje się je w celu pomocy pacjentom potrzebującym specjalistycznych leków w celu zamknięcia trudnych lub przewlekłych ran. Hiperbaryczne natlenianie (HBO) to metoda polegająca na zastosowaniu pasywnej terapii tlenowej do oddychania tlenem o podwyższonym ciśnieniu w specjalnej komorze ciśnieniowej.

W komorze hiperbarycznej tworzy się wysokie ciśnienie

komora hiperbarycznaCiśnienie wywierane na pacjenta podczas terapii hiperbarycznej jest sumą ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia występującego w komorze. Leczenie należy przeprowadzać w warunkach podania 100% tlenu pod ciśnieniem co najmniej 2 absolutów atmosferycznych (ATA) przez co najmniej 1 godzinę. Zazwyczaj pacjent pozostaje w komorze hiperbarycznej przez 1,5-3 godziny, a zastosowane ciśnienie wynosi 2,0-2,8 ATA. Leczenie polega na zastosowaniu komór jednopłaszczyznowych zaprojektowanych dla jednego pacjenta lub komór wielorazowych, które mogą pomieścić nawet kilkanaście osób. Zwykle atmosfera wywiera na ciało nacisk 14,7 funtów na cal kwadratowy na poziomie morza, podczas gdy oddychasz powietrzem, które stanowi około 21% tlenu i 79% azotu. Podczas zabiegu HBO będziesz oddychać 100% tlenem pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym w komorze. Wysoki poziom tlenu we krwi występujący podczas leczenia HBO może być toksyczny dla ośrodkowego układu nerwowego i może powodować aktywność napadową. Chociaż jest to rzadkie podczas klinicznych terapii hiperbarycznych, zdarza się i może być bardziej prawdopodobne u osób z wcześniej istniejącymi zaburzeniami napadowymi lub hipoglikemią (niski poziom cukru we krwi). Leczenie polega po prostu na usunięciu dodatkowego tlenu od pacjenta, co zakończy napad; komora hiperbaryczna była używane od stuleci, już w 1662 r. Czasami pacjenci zauważają zmianę w widzeniu. Zazwyczaj jest to tymczasowe i trwa około miesiąca po zakończeniu leczenia. Zaleca się, aby nie zmieniać recepty na okulary przez okres do trzech miesięcy po leczeniu hiperbarycznym. Należy zgłaszać wszelkie zmiany w swojej wizji zespołowi leczenia hiperbarycznego. W każdym razie ostrość wzroku zostanie sprawdzona przez zespół hiperbaryczny po każdych 10 sesjach hiperbarycznych.

Z powodu ograniczonej i zamkniętej natury komory hiperbarycznej niektórzy pacjenci mogą odczuwać klaustrofobię, a ci, którzy już są klaustrofobiczni, mogą odczuwać pogorszenie objawów. Komora z wieloma miejscami może pomóc złagodzić niektóre z tych uczuć ze względu na wielkość komory. Jeśli objawy klaustrofobiczne stają się wystarczająco silne, sedację przed leczeniem można rozważyć indywidualnie dla każdego przypadku.