Ze względu na rosnące koszty zakupu poszczególnych mediów wiele osób zaczyna rozglądać się za alternatywami. Jedną z nich jest wytworzenie potrzebnych form energii na własne potrzeby. W tym celu najczęściej wykorzystywane są odnawialne źródła energii, które umożliwiają taką generację. Są one zaliczane do grupy urządzeń działających w sposób rozproszony. Dzięki temu można zmniejszyć zapotrzebowanie na energię generowaną w sposób konwencjonalny czyli w elektrowniach.

Jak pozyskać ekologicznie energię cieplną?

pompy ciepła warszawaWiele takich jednostek nadal opiera się na spalaniu paliw kopalnych co sprawia, że do atmosfery przedostają się szkodliwe gazy będące produktem ubocznym spalania. Zdecydowanie bardziej ekologiczne są instalacje OZE, które podczas pracy nie generują praktycznie żadnych zanieczyszczeń. Przykładami jednych z częściej instalowanych urządzeń są pompy ciepła warszawa jest miastem na terenie którego wdrożonych jest wiele układów wykorzystujących te sprzęty. Dotyczy to zarówno obiektów prywatnych jak i również przedsiębiorstw. Dzięki pompom ciepła możliwe jest wytworzenie w ekologiczny sposób energii cieplnej, która następnie jest zużywana do ogrzewania pomieszczeń czy przygotowania wody użytkowej. Warto wspomnieć, że w zależności od potrzeb możliwe jest wykorzystanie różnych układów jak i również technologii. Wyżej opisane urządzenia mogą być bowiem instalowane w konfiguracji z kolektorami płaskimi jak i pionowymi.

Najczęściej wykorzystywaną konfiguracją są jednak urządzenia typu powietrze-powietrze, które mogą być montowane praktycznie wszędzie i w dowolnym momencie eksploatacji budynku. Urządzenia te doskonale sprawdzają się w konfiguracji hybrydowej co oznacza, że oprócz nich w obiekcie funkcjonują również inne jednostki wytwórcze. Mogą to być chociażby panele fotowoltaiczne, które generują energię elektryczną.