Zapotrzebowanie na opakowania jednorazowego użytku jest ogromne i praktycznie producenci wszystkich branż używają ich na jakimś etapie produkcji. Do głównych powodów ich popularności należy zaliczyć nieskomplikowany proces produkcji, bardzo niski koszt wytworzenia oraz bardzo dobre właściwości użytkowe. Surowiec z którego są produkowane, czyli różne formy plastiku, pozwala na właściwie nieograniczone możliwości nadawania kształtu opakowaniom.

Biodegradowalne opakowania jednorazowego użytku

jednorazowe opakowaniaNieograniczone możliwości w nadawaniu formy sprawiły, że jednorazowe opakowania podbiły rynek opakowań i zdominowały jego znaczną część. Różne właściwości jakie można im nadać w zależności od ich użycia pozwalają na uzyskanie opakowań podobnie wyglądających, ale charakteryzujących się zupełnie innymi cechami. Inne właściwości są wymagane dla pojemników do przechowywania żywności w temperaturze pokojowej, a inne do żywności mrożonej. Kompletnie inne cechy posiadają pojemniki do przemysłowych środków chemicznych niż butelki do napojów. Uzyskanie różnych właściwości opakowań jednorazowego użytku jest możliwe dzięki szerokim możliwościom ingerencji w strukturę chemiczną surowca, jakim jest plastik. Korzystając codziennie z wielu opakowań jednorazowych, nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo się one różnią pod względem składu chemicznego, pomimo bardzo podobnego wyglądu. Nowością na rynku są jednorazowe opakowania produkowane z surowców roślinnych, podlegające całkowitej biodegradacji, a przez to przyjazne środowisku. Jednorazowe produkty biodegradowalne są coraz częściej używane w branży gastronomicznej i poszerzają krąg swoich odbiorców. Barierą jest jednak wciąż znacznie wyższy koszt produkcji opakowań z surowców pochodzenia roślinnego i brak świadomej edukacji społeczeństwa na temat szkodliwego wpływu produktów plastikowych na środowisko naturalne. Ich niebiodegradowalny charakter jest przyczyną powstawania ogromnych hałd odpadków plastikowych liczony w miliardach ton, a cząstki włókien plastikowych są już obecne w wodach wszystkich oceanów; niektórzy naukowcy mówią już o katastrofie ekologicznej.

Produkcja opakowań z surowca pochodzenia roślinnego może zaradzić temu problemowi, dlatego tak ważne jest krzewienie wiedzy o środowisku naturalnym i wspieranie producentów biodegradowalnych opakowań jednorazowych. Poparcie tego proekologicznego trendu w produkcji opakowań może przynieść szybko wymierne skutki, ale musi zyskać większe poparcie wśród producentów i konsumentów.