Budowa domu to wieloetapowy proces, który wymaga zarówno kompleksowego, jak i szczegółowego podejścia do tematu. Każdy etap budowy powinien być traktowany z należytą uwagą, ponieważ powodzenie całości zależy od powodzenia poszczególnych części składowych.

Kiedy izolacja przeciwwilgociowa, kiedy przeciwwodna?

izolacja przeciwwilgociowaPierwszym i najważniejszym etapem budowy jest wylanie fundamentów domu. Odpowiadają one za stabilność całego budynku oraz za to, jak dom będzie funkcjonował za kolejne dekady. Prace przy budowie fundamentów, podobnie jak wszystkie inne, muszą być wykonywane solidnie. Solidne musi być także zabezpieczenie przed wilgocią i wodą. Działanie wody na mury budynku może odbywać się na kilka sposobów. Zupełnie normalnym zjawiskiem jest podciąganie kapilarne wody z gruntu. Na mury działa także woda opadowa. Przed takimi zjawiskami fundamenty ochrania izolacja przeciwwilgociowa. Ten typ hydroizolacji nazywany jest izolacją lekką. Izolacja przeciwwilgociowa stosowana jest na działkach, gdzie warunki gruntowo-wodne są proste. Co to oznacza? W warunkach prostych poziom wód gruntowych znajduje się znacznie poniżej poziomu fundamentów (minimum pół metra) i nie ma zagrożenia okresowego podnoszenia się wód gruntowych. Grunt na działce jest gruntem przepuszczalnym. Oznacza to swobodne przedostawanie się wody opadowej w głębsze warstwy gruntu. Woda wokół domu nie zalega, a budynek nie stoi w wodzie i nie jest narażony na jej parcie. Innym rodzajem izolacji jest izolacja ciężka czyli przeciwwodna. Stosowana jest wtedy, kiedy warunki gruntowo-wodne są trudne, a mianowicie poziom wód gruntowych jest wysoki lub podnosi się okresowo w zależności od pory roku. Grunty na działce nie są przepuszczalne co sprawia, że woda opadowa nie spływa głębiej, ale zalega i stoi wokół budynku napierając na niego.

Różnorodność materiałów stosowanych do skutecznej hydroizolacji fundamentów pozwala na właściwe ich zabezpieczenie w każdych warunkach. Pamiętajmy, że powodzenie budowy to nie tylko użyte na niej materiały, ale także fachowa i sprawdzona ekipa budowlana, która posiada bogate doświadczenie w oferowanych przez siebie usługach.