Drony nie koniecznie musza być supernowoczesnymi urządzeniami w służbie armii. Pomimo, że drony i akcesoria z nimi związane nieodzownie kojarzą się z zaawansowaną techniką wojskową, w znakomitej większości są to urządzenia cywilne. Wykorzystywane są do robienia zdjęć, kręcenia filmów lub do zabawy.

Do czego wykorzystuje się drony?

tanie usługi dronoweWirnikowe drony doskonale sprawdzają się w roli wysoce mobilnych narzędzie przenoszenia kamer oraz aparatów fotograficznych, pozwalając realizować zdjęcia z dużej wysokości, pod różnym kątem. Dzięki zdalnemu zasilaniu oraz dużym zasięgom są świetnym dodatkiem dla każdego fotografa, zarówno amatora, jak i profesjonalisty. Wykorzystując potencjał drona wykonanie dynamicznych, nietuzinkowych ujęć rozgrywek meczowych lub koncertu nie jest problemem. Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP), potocznie nazywane dronami, coraz częściej wspierają działania administracji publicznej, w tym Jednostek Samorządu Terytorialnego. Chodzi głównie o wykrywanie źródeł niskiej emisji i zarządzanie kryzysowe. Jednak z upublicznionych postępowań o zamówienia publiczne w 2019 r. widać, że drony zaczynają także monitorować inwestycje infrastrukturalne, pomagać w inwentaryzacji mienia samorządowego oraz w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego. Z  badań wynika, że bezzałogowce istotnie przyczyniają się np. do istotnego skrócenia prac geodezyjnych i obniżenia kosztów patroli straży miejskiej, z całą pewnością również tanie usługi dronowe mają pozytywny wpływ na otoczenie. Geodeta, korzystając z danych fotogrametrycznych pozyskanych w kilkugodzinnej misji drona nad drogami gminnymi, może nazajutrz orzec, czy w pas drogowy nie wchodzą płoty właścicieli sąsiednich nieruchomości. To jest podstawa do naliczenia karą nieuprawnione zajęcie pasa drogowego. Przy okazji dron zinwentaryzuje aktualny stan dróg gminnych i ich oznakowanie. Jeśli zaś strażnicy miejscy zanim przystąpią do żmudnej kontroli każdego domu w danej okolicy w poszukiwaniu, czym się tam pali w piecu, wyślą nad dymiące kominy drona z odpowiednimi czujnikami, to latające laboratorium wskaże precyzyjnie źródło powstawania smogu.

Kluczem jest skuteczne przeprowadzenie procesu zakupowego w trybie zamówień publicznych. Zamawiający musi umieć ocenić korzyści z  zastosowania dronów w stosunku do innych technologii i metod pracy, oszacować ryzyka związane z  ochroną danych wrażliwych, następnie zaś zapoznać się z  podstawami wykonywania misji BSP w polskiej przestrzeni powietrznej i przystąpić do wyboru wykonawcy najlepiej w  drodze negocjacji zgodnie z  Prawem Zamówień Publicznych.