Varroa destructor jest to roztocze pasożytujące na czerwiu zasklepionym, trutniach oraz robotnicach. Występuje w polskich pasiekach od lat i z pewnością już na zawsze pozostanie. Niestety powoduje ono także znaczne straty w pogłowiu pszczelich rodzin, co w znacznym stopniu wpływa na obniżanie produkcji pasiecznej. Dodatkowo w znacznym stopniu przyczynia się na wzrost podatności czerwiu oraz pszczół na choroby. Co jeszcze warto wiedzieć na temat roztoczy oraz jak można sobie z nimi poradzić w skuteczny sposób?

Zalety stosowania odymiaczy do spalania

fachowe odymiacze do spalania apiwaroluNie jest możliwe całkowite wyeliminowanie warrozy z pasie, możliwe jest jednak ograniczenie wielkości populacji roztoczy do takiego poziomu, jaki będzie akceptowalny przez pszczoły. Systematyczne dbanie o ograniczenie liczby pasożytów występujących w rodzinach pszczelich wydaje się obecnie koniecznością. W praktyce stosowanych jest kilka preparatów przeciwwarozowych, które zostały dopuszczone do obrotu w Polsce. Możemy zdecydować się na fachowe odymiacze do spalania apiwarolu. Jest to substancja dostępna w postaci tabletek do spalania. Zgodnie z zaleceniami producenta taką tlącą się pastylkę należy wprowadzać na podajniku do ula oraz zapewnić mu swobodne spalanie. Na rynku dostępne są różne modele odymiaczy, także niewielkie ręczne. Sam pomysł na odymiacz jest posty, a jego końcówka jest umieszczana w otworze wentylacyjnym korpusu ula. Łatwo dostarczana jest minimalna ilość powietrza, jaka jest niezbędna do tlenia się tabletki, co pozwala na powolne oraz kontrolowane spalanie tabletki. Dzięki niewielkiej ilości powietrza nie dochodzi do rozrzedzenia dymu, co pozwala na uzyskanie maksymalnego działania leku. To właśnie poziom skuteczności tabletki przełoży się na pracę całego ula.

Dym ze spalania tabletki wraz ze środkiem czynnym dzięki zastosowaniu odymiaczy dostaje się w miejsca pożądane, czyli bezpośrednio w uliczki w obręb gniazda. Zastosowanie odpowiednich materiałów do budowy odymiaczy powoduje, że tabletka może wypalić się w całości, a metalowa końcówka nie nagrzewa się znacznie. Po wypaleniu się tabletki należy wyjąć końcówkę, a także usunąć z niej popiół i przejść do następnego ula w celu wykonania zabiegu. W przypadku dużych pasiek warto wykorzystać większą ilość odymiaczy.