Ognioodporne szafy, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych nie są używane wyłącznie do przechowywania dokumentacji poufnej. W zakładach pracy, w szczególności tych które zajmują się budową prototypowych maszyn czy pojazdów, takie szafy często wykorzystywane są do zabezpieczania dokumentacji i planów wykonywanych urządzeń.

Szafy pancerne do składowania dokumentacji

szafy ogniotrwałe na dokumentyZ racji iż większość zakładów pracy nie jest obejmowana podwyższonym stopniem bezpieczeństwa jeśli nie zajmują się produkcją wyposażenia wojskowego, szafy które służą tam do składowania dokumentów niejawnych mogą być zabezpieczone w znacznie mniejszym stopniu. Nie oznacza to iż chronią one zawartość gorzej niż szafy posiadające wyższe certyfikaty bezpieczeństwa, gdyż główną różnicą jest rodzaj i ilość zabezpieczeń dostępowych. Szafy ogniotrwałe na dokumenty niejawne są zazwyczaj znacznie trwalsze i jeszcze lepiej zabezpieczone przed jakimikolwiek czynnikami zewnętrznymi, mogącymi uszkodzić lub zniszczyć zawartość. Każda szafa jest więc hermetycznie doszczelniona, oraz zabezpieczona przed możliwością przedostania się do wewnątrz wilgoci czy kurzu. Skorupy szaf są natomiast uzupełniane o warstwy metali nie przewodzących ciepła, zwykle nieobecne w większości normalnych szaf na dokumentację. Ogniotrwałe szafy są również malowane preparatami do ochrony powierzchni przed wpływem otwartego źródła ognia, oraz preparatów służących do gaszenia pożarów, zabezpieczając zawartość przed każdym możliwym uszkodzeniem.

W większości szaf do użytku przemysłowego w zupełności wystarcza zamek szyfrowy lub elektroniczny. Bardziej skomplikowane zabezpieczenia są uważane za dość niewygodne, a poziom bezpieczeństwa obiektów nie wymusza zastosowania tak zaawansowanych metod ochrony.